GRASP-certificaat

12 juni 2020 | Naast de MPS-A en MPS-GAP certificaten is Kwintplant sinds kort ook bezitter van het GRASP-certificaat. GRASP staat voor GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice, en is een risicobeoordeling op het gebied van sociale aspecten op een bedrijf zoals het welzijn en beloningsniveau van medewerkers alsook gezondheids- en veiligheidsaspecten. Wij vinden goede arbeidsomstandigheden en goed werkgeverschap belangrijk. Ook kregen wij van verschillende kopers de vraag om ons hiervoor te kwalificeren.